Velkommen til Fag Revisjon AS

Vi er et revisjonsselskap

lokalisert på Toft i Øygarden kommune.

Selskapet

eies og drives av Statsautorisert revisor Solgunn Talberg og Statsautorisert revisor Magne B. Johnsen og som begge har lang og allsidig praksis innen revisjon.

Selskapet innehar

også autorisasjon som regnskapsførerselskap og vi påtar oss også regnskapsføreroppdrag.

Vi har kunder

fra hele Vestland, hovedsakelig fra Bergen og omegn. Våre kunder er små og mellomstore foretak innenfor mange ulike bransjer.

Vårt kontor

er lokalisert kun en halvtimes kjøring fra Bergen.