Våre tjenester

Vi tilbyr bl.a. følgende tjenester:


 • lovbestemt og frivillig revisjon
 • Forenklet kontroll av regnskap for de som velger bort revisjon
 • Revisjon av deler av regnskap som kan være aktuelt ved: Momskompensasjon for barnehager Skattefunn revisorbekreftet prosjektregnskap andre former for støtteordninger eller ligningspapirer som må bekreftes av revisor Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Momskompensasjon for barnehager
 • Skattefunn
 • revisorbekreftet prosjektregnskap
 • andre former for støtteordninger eller ligningspapirer som må bekreftes av revisor
 • Kontroll av spesifikke poster i regnskapet som f.eks. kundefordringer, varelager
 • Utarbeidelse av årsregnskap og noter
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Etablering, restrukturering, omdannelse av foretak
 • Skatte- og avgiftsrådgivning
 • Bistand med etablering av interne rutiner og kontroller
 • Regnskapsføring for ikke revisjonspliktige selskaper