Verdt å vite

Nye regler fra 1.1.2011:
"Tap av fradrag ved kontant betaling"